ساخت کاردستی
  • برنامه هفت رنگ هر روز صبح ساعت ۷ به مدت ۳۰ دقیقه با آموزش آشپزی، آموزش ورزش آسان، آموزش مهارت استفاده از مواد بازیافتی ساده و در دسترس برای ساخت کاردستی برای کودکان روی آنتن شبکه آموزش می رود.