رییس سازمان بسیج سازندگی کشور
  • سومین جشنواره ملی جهادگران بسیجی با حضور محمد زهرایی رییس سازمان بسیج سازندگی کشور و برگزیدگان مسابقات اردوهای جهادی، در محل سازمان بسیج دانشجویی کشور برگزار شد.