روزه داری
  • معاون اجتماعی پلیس پایتخت گفت: توصیه میشود در ماه مبارک رمضان رانندگان با عنایت به افزایش تراکم ترافیک در ساعات غروب و نزدیک به افطار با صبر و شکیبایی بیشتری رانندگی نمایند.

  • سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت گفت: آب ولرم، خرما و یا آب ولرم و یک قاشق عسل بهترین گزینه برای بازکردن روزه است. همچنین توصیه می شود در وعده افطار آب و مایعات سرد به عنوان اولین انتخاب استفاده نشود.

  • عضو هیات علمی دانشگاه پزشکی کرمانشاه گفت: پس از پایان یک ماه روزه داری در صورت افزایش دریافت کالری قطعاً بدنی که به دریافت کمتر انرژی تطابق پیدا کرده دچار مازاد کالری خواهد شد و در اکثر موارد این مازاد کالری به راحتی به چربی و نهایتاً اضافه وزن و چاقی تبدیل می شود،