رودخانه کرخه
  • حسن روحانی در این بازدید با گزارش و توضیحات استاندار و مسئولین مربوطه در جریان آخرین وضعیت رودخانه‌های خوزستان با توجه به بارندگی‌های اخیر قرار گرفت.

  • بهارلویی :

    بارش‌های کم سابقه سال آبی جاری باعث شده است که نزدیک به 24 میلیارد مترمکعب آب وارد سدهای استان خوزستان شود .

  • رودخانه کرخه در منطقه حدفاصل بستان کاملا خشک شده است. بی آبی، حیات احشام این منطقه ،به عنوان مهترین سرمایه اهالی این سرزمین را در معرض نابودی قرار داده است.