رودخانه اوین درکه
  • موج از وضعیت ایمنی رود دره های تهران گزارش می دهد

    بارش های شمال تهران هشداری بود بر اینکه پایتخت همچنان در برابر سیل آمادگی کافی ندارد. با اینکه طرح جامع ساماندهی رود دره های شمال تهران توسط شهرداری تهران تدوین و اجرا شد اما منتقدان معتقدند این رود دره ها همچنان از ایمنی کافی برخوردار نیست. آنان معتقدند در صورت افزایش حجم مسیل رود دره ها ممکن است، ساختمان و مراکز خرید مدرن شمال شهر تهران با آبگرفتگی مواجه شوند.