رضایتمندی مردم از
  • فرمانده ناجا:

    فرمانده ناجا با بیان اینکه امنیت خط قرمز نیروی انتظامی است، گفت: برای آرامش مردم جانفشانی می کنیم.