رزمایش ملی بخشش ایرانیان
  • رزمایش ملی بخشش ایرانیان با عنوان طرح اطعام مهدوی با کمک خیرین و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران برای نیازمندان در ایام ماه مبارک رمضان در حال برگزاری است.

  • رزمایش ملی بخشش ایرانیان با عنوان طرح اطعام مهدوی با کمک خیرین و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان برای نیازمندان در ایام ماه مبارک رمضان آغاز شد