راهکار عبور از مشکلات مسکن
  • موج گزارش می دهد؛

    نبود ساخت و ساز متناسب با نیاز جامعه، تورم بالا و تسهیلات گران، متقاضیان را به سمت مهاجرت سوق داده است.کارشناسان معتقدند افزایش اجاره مسکن باید کمتر از 30 درصد باشد، هرچند روند نزولی آن در نتیجه کاهش 70 درصدی معاملات آغاز شده و تا پایان سال پیش بینی برگشت اجاره به قیمت سال 97 شده است.