رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر مازندران
  • رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر مازندران خبر داد:

    رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مازندران از انهدام پنج باند تهیه وتوزیع موادمخدر در طرح پاکسازی نقاط آلوده و تشدید مقابله با خرده فروشان موادمخدر در سطح استان خبر داد.

  • رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر مازندران خبر داد:

    رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر مازندران گفت: ۱۷ کیلوگرم انواع موادمخدر در طرح پاکسازی نقاط آلوده شهرستان ساری کشف و ضبط شد.