دیکتاتوری
  • دولت ترکیه در موضع گیری از تعهد خود مبنی بر دفاع همه جانبه از دولت وفاق ملی لیبی در برابر اقدامات تهاجمی نیروهای ژنرال خلیفه حفتر خبر داده است.

  • حجت الاسلام پناهیان:

    رئیس حوزه علمیه دارالحکمه با بیان اینکه متأسفانه در جامعه ما سالهاست دوقطبی شکل گرفته است، گفت: این دوقطبی، در اوایل، معنا و مصادیقی داشت که بعدها تغییر و تحوّل پیدا کرد، دوقطبی‌ای که اکنون جریان دارد، یک دوقطبی کاذب است.

  • یادداشت؛

    در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مردم فهیم و انقلابی همیشه حاضر در صحنه اردبیل با احساس تکلیف دینی و حمایت از نظام و رهبری، حضور حماسی و پرشور و شعور خود، برگ زرینی بر دفتر پرافتخار آذربایجان و اردبیل در نظام مقدس جمهوری اسلامی اضافه کردند.