دیدار رهبری با رییس جمهور عراق
  • رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رییس‌جمهور عراق:

    رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رییس جمهور عراق تاکید فرمودند: اکنون که ملت عراق بعد از دوران های استبدادی، صاحب کشور است و استقلال و حق رأی و انتخاب دارد، برخی دولت ها و کشورهای بدخواه به دنبال آن هستند تا مردم عراق طعم این پیروزی و دستاورد بزرگ را نچشند و عراق و منطقه، رویِ آرامش را نبینند.