دهکده گردشگری
  • نماینده مردم ابرکوه در مجلس شورای اسلامی؛

    در نشست صباغیان نماینده مردم ابرکوه در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر ابرکوه در خصوص موضوعاتی همچون گردشگری، کشاورزی، درمان و راه شهرستان ابرکوه تبادل نظر و بر روند ساخت دهکده گردشگری در ابرکوه نظارت شد.