دعای روز ششم ماه مبارک رمضان
  • دعای روز ششم ماه مبارک رمضان را به همراه ترجمه آن می توانید در این بخش مشاهده کنید.

  • خدایا مرا در این ماه به خاطر نزدیک شدن به نافرمانی‌ات وامگذار، و با تازیانه‌های انتقامت عذاب مکن، و از موجبات خشمت دورم بدار، به فضل و عطاهایت، ای نهایت دلبستگی دل شدگان