درآمدهای حاصل از صادرات نفت
  • معاون وزیر نفت در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    بهزاد محمدی گفت: تمام درآمدهای صادراتی بخش پتروشیمی به کشور برگشته و به سامانه نیما تحویل داده شده و هم اکنون هیچ پولی از صادرات پتروشیمی در کشورهای دیگر بلوکه نیست.