دانشجویان مقابل دانشگاه امیرکبیر
  • اقشار مختلف مردم، دانشجویان و طلاب در اعتراض به رفتار «راب مک ایر» سفیر انگلستان در ایران در تجمع شب گذشته دانشجویان مقابل دانشگاه امیرکبیر در مقابل سفارت انگلیس در تهران، اجتماع اعتراضی تشکیل دادند.