خانواده های تحت حمایت
  • رئیس اداره اجرایی و هماهنگی مشارکت های مردمی کمیته امداد مازندران:

    رئیس اداره اجرایی و هماهنگی مشارکت های مردمی کمیته امداد مازندران گفتت: مردم نیکوکار استان در نیمه نخست امسال بیش از 15 میلیارد و 500 میلیون تومان صدقه پرداخت کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد رشد داشته است.

`