حواشی انتصابات شهردار تهران
  • عضو شورای شهر در گفتگو با موج

    جوان ترین عضو شورا حجت نظری و عضو حزب اعتماد ملی معتقد است شهردار تهران به لحاظ قانونی مادون شورا است و باید انتصابات مدیریتی را با شورا درمیان بگذارد. وی معتقد است : پیروز حناچی تاکنون در حوزه انتصابات به نظرات شورا توجه نکرده و این رویکرد درحالی است که شرط مشورت گیری با شورا با شهردار شرط شده بود.