حسن زارع زاده
  • رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهریز:

    رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهریز گفت:اجرای طرح هادی اولویت بنیاد مسکن است که برای انجام کامل آن به همکاری خیران در کنار بودجه‌های دولتی نیاز است که دهیاران و شوراهای اسلامی باید پیگیری کنند.