حرمت شکنی در ماه رمضان
  • در راستای اجرای طرح برخورد با حرمت شکنی ماه مبارک رمضان صورت گرفت؛

    رئیس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان از پلمب 90 واحد صنفی متخلف در راستای اجرای طرح برخورد با حرمت شکنی ماه مبارک رمضان در اصفهان خبر داد.