حبیب مومیوند
  • نماینده مردم تویسرکان:

    نماینده مردم تویسرکان گفت: در بسیاری از شاخص‌ها شهرستان تویسرکان رو به رشد و پیشرفت است و با وجود کمبودها، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی در شهرستان پروژه‌ها در حال اجراست.