حادثه سقوط در چاه
  • مجتبی خالدی؛

    سخنگوی سازمان اورژانس کشور افزود: در این حادثه ۴کارگر به داخل چاه سقوط کرده بودند، امدادگران با نجات این افراد از داخل چاه آن را به عومل اورژانس تحویل دادند.