جواد صداقت
  • نمایش «کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین» به نویسندگی رضا گشتاسب و کارگردانی مشترک جواد صداقت و الهام ابنی و با بازی جواد صداقت و الهام ابنی در سالن کوچک تالار مولوی به روی صحنه رفت.