جهانگیری وارد مازندران شد
  • برای بررسی هر چه بیشتر وضعیت سیل؛

    معاون اول رئیس جمهور جهت بررسی وضعیت سیل در استان مازندران دقایقی پیش وارد استان مازندران شد.