جلوگیری از خام فروشی
  • بیژن پناهی زاده در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در حال حاضر هیچگونه حمایتی از واحدهای تولیدی برای تامین تجهیزات و ماشین آلات در مسیر توسعه تولید و ایجاد ارزش افزوده انجام نمی شود. از طرف دیگر دستورالعمل ها با عنوان جلوگیری از خام فروشی، صادرات را کاهش داده است.

`