جلسه کمیته علمی همایش بین‌المللی مطالبات حقوقی دفاع مقدس