جریان تروریستی
  • آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از برخی توهین ها به دستگاه قضایی از سوی بعضی از مسوولان خاطرنشان کرد: اخیراً برادر بزرگواری گفته است که قوه قضائیه از سر بیکاری دائماً اقدام به احضار افراد می کند. قوه قضائیه از سر بیکاری افراد را احضار نمی کند. اگر بیکاری وجود دارد این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید. گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد.