جت جنگی
  • این حادثه روز گذشته در نزدیکی پایگاه هوایی مارس ، یکی از فرودگاه‌های ایالت کالیفرنیا اتفاق افتاده است. این فرودگاه در شهر "ریورساید" در ایالات متحده قرار دارد.