جانشین فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان
  • سرگرد اکبر علی علیدوستی خبر داد؛

    جانشین فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان از کشف 3 ونیم تن ماهی قاچاق به ارزش 2 میلیارد ریال خبر داد.