جامعه مدنی کاتالونیا
  • «ساکت شدگان» اقدامات جدایی‌طلبان را «انقلاب خودخواهانه» خواندند

    پس از چند روز قدرت نمایی استقلال طلبان، امروز کاتالان های مخالف جدایی در خیابان های بارسلونا ظاهر شدند و خواستار گفتگو میان دو طرف شدند.