توقف واردات
  • بر پایه ارزیابی داده های صادرات در سال 98؛

    با وجود اینکه دو سال از دستورالعمل ممنوعیت واردات حدود 4 هزار قلم کالا به ایران می گذرد، اما همچنان بیشترین صادرات ایران محصولات خام است و سیاست ممنوعیت واردات به دلیل ضعف مبادلات تکنولوژیک به صنعت سازی کمکی نکرد.

  • دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با موج :

    مهدی دادفر گفت: امروز با وجود ممنوعیت واردات طبق آمار وزارت صنعت تولید خودو تا نصف کاهش یافته است، آیا این همان خودکفایی بود که برخی مسئولان در زمان ممنوعیت واردات خودرو شعار می دادند؟ امروز تعداد شکایت مردم برای پیش فروش های خودرو افزایش یافته در حالی که تنها 16 هزار خودرو در بنادر کشورهای همسایه دپو شده است.