تنباکوی عطردار
  • طبق بررسی‌های سیستماتیک از نتایج تحقیقات انجام شده، نشان داده ارتباط معنی‌داری بین مصرف قلیان و سرطان‌های ریه، دهان، مری، معده، مثانه، بیماری‌های انسداد مزمن ریوی، بیماری‌های قلبی-عروقی، سکته مغزی، ناباروری مردان، رفلاکس دستگاه گوارش و اختلالات سلامت روان وجود دارد.