تقویت ناوگان حمل و نقل
  • مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران:

    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران اظهار داشت: فرهنگ سازی ایمنی ترافیک توسط دستگاه های ذی ربط و قانون مداری توسط مردم در کنار ایمن سازی راه ها، مهمترین ضرورت ارتقاء ایمنی جاده ای است.