تصادفات رانندگي
  • معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری گفت: در خصوص تصادف محور زنجان – تبریز مورخ 14 / 11/ 98 بررسی مستندات نشان داد که شرکت مسافربری مربوطه به کنترل‌های فنی لازم وجود استمرار رانندگی تحت خواب آلودگی راننده، توجه و اهتمام لازم را نداشته، از این رو راننده برای 2 سال و شرکت مسافری مربوطه نیزبرای یک سال از انجام فعالیت در عرصه مسافری محروم شدند.

  • مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

    مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: تعداد کل متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی ارجاعی به پزشکی قانونی مازندران در آذر ماه امسال 58 نفر است که این رقم در مدت مشابه سال قبل 45 درصد افزایش یافته‌ است.