تزریق واکسن کرونا به مسئولین
  • گزارش خبرگزاری موج از سکوت و کلی گویی وزارت بهداشت در مورد فیلم ورود قاچاقی واکسن کرونا به ایران:

    بعد از جنجالی که به خاطر تزریق واکسن کرونا به تعدادی از مدیران شهری به پا شد، انتشار فیلمی از ورود قاچاقی واکسن فایزر کرونا به داخل کشور دوباره چالشی جدید را برای سیستم سلامت کشور به بار آورد. چالشی که با وجود کلی گویی های مدیران وزارت بهداشت، هنوز پاسخ درست و روشنی به صحت و یا ابهامات آن داده نشده و پرونده آن همچنان باز است!

  • گزارش خبرگزاری موج از افزایش لیست تعداد مدیرانی که واکسن کرونا زده اند؛

    بعد از افشای ماجرای واکسن زدن شهردار و مدیران شهری در اهواز، آبادان، علی آباد کتول و... نام شهردار و مدیران شهری دو نقطه دیگر نیز به این لیست اضافه شد. شهردار ارکان و اصفهان، دو شهرداری هستند که به تازگی گفته می‌شود بدون ضابطه و ازمحل سهیمه پاکبان ها و غسال ها، واکسن کرونا زده اند.