تروریسم سایبری
  • وزیر ارتباطات:

    وزیر ارتباطات گفت: رسانه‌ها از صحت حمله سایبری ادعایی به ایران پرسیدند، باید بگویم که مدتهاست ما با تروریسم سایبری مثل استاکس‌نت و یکجانبه‌گرایی مثل تحریمها مواجهیم.