تخریب باغ‌های شهر همدان
  • حسین افشاری در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی شهرستان همدان مطرح کرد:

    فرماندار همدان در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه تخریب باغ‌های محدوده طرح جامع شهر همدان نگران کننده است از دستگاه های نظارتی خواست هیچگونه مماشاتی نکنند و شهرداری و جهاد کشاورزی در رسیدگی در این باره وظیفه قانونی دارند.