تحویل مسکن مهر
  • موج گزارش می دهد؛

    دولت با اجرای طرح نوسازی مسکن به دنبال انتقال ساخت و ساز از محله های خوش‌نشین به بافت های فرسوده است تا مانع از افزایش بیش از این قیمت مسکن در محله های بالا نشین شود و به یکپارچگی شهرها و تعدیل قیمت مسکن کمک کند، هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند بهترین راهکار برای کاهش نرخ مسکن واگذاری زمین های دولتی به سازنده‌ها و ساخت و ساز صنعتی است.