تحریم سیاسی
  • سرلشکر سلامی:

    فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه همه دشمنان آمدند با تحریم ،ملت ما را از جهاد بازدارند اما کشور قتلگاه تحریم سیاسی دشمن شده است، گفت: تحریم اقتصادی نتوانسته ملت ما را از ادامه جهاد بزرگ خود بازدارد.