تبریک استاندار گیلان به استانداران آستراخان و آرارات