بهسازی و بازسازی
  • مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران خبر داد:

    مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران گفت: با اجرای طرح بهسازی مسکن در روستاهای کشور ، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستاییان مازندران در برابر بلایای طبیعی مقاوم سازی شد.