بهرام امیراحمدیان
  • کارشناس مسائل اوراسیا در گفتگو با موج؛

    امیراحمدیان با اشاره به توان اقتصادی شکننده روسیه گفت: مسکو توان مالی کافی برای ورود به چالش های سیاسی، نظامی و تجاری با غرب ندارد اما پوتین برای حفظ کاریزمای داخلی خود ناگزیر از رویارویی با غرب است.