بسیجیان گیلان
  • استاندار گیلان:

    استاندار گیلان با بیان اینکه فرهنگ بسیجی را با عامل وحدت آفرینی آن برای رفع مشکلات جامعه در سرلوحه کارهای خود قرار دهیم افزود: بسیج، این سرمایه معنوی، برای یکایک ایرانیان است.