برق مناطق سیل زده
  • مدیرکل دفتر فنی توزیع شرکت توانیر:

    صادقی افزود: پس از فروکش کردن سیل و اطمینان از ایمنی شبکه‌های برق و جلوگیری از برق گرفتگی مردم، برق منازل وصل خواهد شد اما تعیین میزان خسارت‌ها در یک زمان استاندارد انجام خواهد گرفت.