برداشت ترنجبین
  • محمود شبان:

    مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد بیان کرد: حدود 2هزار و 500 نفر به مدت دو ماه در برداشت این داروی باارزش گیاهی شرکت دارند که ماده دارویی ترنجبین از گیاه خارشتر برداشت می‌شود که در فصل گرما مانند شبنم بر روی برگ و شاخه‌ های آن ظاهر و قبل از طلوع آفتاب جمع‌ آوری می شود.