بحران های محافظه کاران در دوره جان میجر
  • منازعه در حزب محافظه‌کار انگلیس ادامه دارد

    این روزها دیگر کمتر کسی ترزا می را جدی می‌گیرد و حزب محافظه‌کار درباره نحوه تحقق برگزیت، مسائل اقتصادی و یافتن جایگزین مناسبی برای نخست‌وزیر دچار شکاف شده و این شکاف در حال تسری یافتن به سراسر این کشور است.