بازدید رییس ستاد کل نیروهای مسلح از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب