بازداشت دو شهردار منطقه
  • گزارش خبرگزاری موج در خصوص بازداشت و آزادی بی سرو صدای دو شهردار تهران:

    شهرداران مناطق ۲ و ۸ در حالی بعد از ۴۰ روز آزاد شدند که هنوز هیچ توضیح کامل و موثقی درخصوص علت دستگیری آنها منتنشر نشده است. گرچه براساس برخی اخبار تایید نشده؛ گروهی دلیل بازداشت این دو مدیر شهرداری را تخلفات مالی عنوان می کنند و گروهی دیگر ، دلیلش را تخلفات آنها در بخش ساخت و ساز و مجوزهای بی ضابطه و خلاف قانون می دانند.