بازار خودرو داخلی
  • مهدی دادفر در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    دبیر انجمن واردکننده های خودرو گفت:در حال حاضر تحقیق و تفحص صنعت خودرو به قدری طولانی شده که به پایان مجلس رسیده که ناشی از فشارها و لابی ها است. از این رو به نظر می رسد در نهایت این گزارش مختصر و مقطعی ارائه می شود و خروجی مناسبی برای بازار خودرو و مردم از این تحقیق و تفحص بیرون نخواهد آمد.

  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    قیمت خودروهای داخلی زیر 50 میلیون تومان قرار است با 5 درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار عرضه شود، موضوعی که طبق خواسته خودروسازان به بهانه کاهش التهاب بازار انجام شده است، اما این موضوع حکایت از گرانی در سایه انحصار بازار دارد.