بادام هندی قاچاق
  • فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا خبر داد:

    فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف محموله بادام های هندی قاچاق از یک دستگاه کامیون در شهرستان شهرضا خبر داد.