ایمنی در فولاد مبارکه
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    پیشگیری از بروز حوادث در فرایند تولید و ارتقای سلامت کارکنان و تجهیزات یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شرکت فولاد مبارکه در سال های اخیر بوده، از این رو واحد فولاد مبارکه نه تنها ضریب تکرار و شدت حوادث را کاهش داده بلکه با اخذ گواهینامۀ استقرار راهنمای کار ایمن در دوران کرونا، محیط ایمنی را در سازمان ایجاد کرده است.